Pomáháme školám k úspěchu – Čtenářské školy


Setkání škol z Vysočiny

V úterý 24.10. se potkali učitelé čtenářských škol z Vysočiny v základní škole v Dobroníně. Měli možnost navštívit 11 hodin výuky zaměřených na práci s textem, rozvoj čtenářských strategií žáků, čtenářské dílny. V závěru proběhlo sdílení zkušeností mezi školami a plánování dalších setkání v roce 2018.