Nové náměty v EVVO – Fond Vysočiny 2014

Logo Fond Vysočiny

Projekt jsme realizovali v těchto oblastech:

1. Environmentální výukové programy ( Podpovrch ZOO Jihlava, hvězdárna a planetárium Brno, alternativní zdroje energie )

Program v centru Podpovrch v Jihlavě absolvovaly všechny třídy školy během podzimu 2014 a jara 2015, témata byla vybírána pro každou třídu přiměřeně věku žáků, celkem se zúčastnilo programů 140 žáků. Planetárium v Brně jsme navštívili v dubnu 2015 po jeho rekonstrukci, využili jsme nové nabídky programů o Vesmíru, vývoji Země a planetách. Program absolvovalo 45 žáků 5. – 7. třídy. K seznámení se s alternativními zdroji energie jsme využili nejbližší okolí obce. Prohlédli jsme si fotovoltaické panely umístěné za obcí a také na budově školy a místní bioplynovou stanici (žáci 8. a 9. tř.). Dále nejmladší děti absolvovaly program připravený ekologickým střediskem Chaloupky, který zahrnoval témata alternativních energetických zdrojů. Všechny tyto exkurze byly pro žáky přínosem,

2. Vzdělávací programy pro učitele

Vzdělávání se účastnila zejména koordinátorka projektu, která přenášela získané informace ostatním učitelům školy.Učitelé zahrnovali nové poznatky do výuky, začal nově pracovat přírodovědný kroužek pro žáky 4. – 6. tř. Bohužel plánované vzdělávání Hurá z lavic do přírody bylo obsazené, takže se koordinátorka zúčastnila dalších nabízených seminářů s environmentální tematikou pořádaných ekologickým sdružením Tereza, NIDV Jihlava. Tématem byla badatelská výuka, využití okolí školy pro přírodovědná zkoumání. Protože je naše škola členem sítě M.R.K.E.V.,vzdělávání a semináře byly ve většině případů zdarma.

3. Nákup učebních pomůcek do výuky a pro biologickou olympiádu

Učební pomůcky jsme nakoupili podle plánu, jednalo se hlavně o mikroskopy a preparáty, laboratorní sklo, nástěnné obrazy do přírodovědy a přírodopisu, odbornou literaturu. Pomůcky byly využívány jak v samotné výuce, tak při přípravě žáků na biologickou olympiádu. Okresního kola se zúčastnili 2 žáci školy v mladší kategorii.

4. Doplnění okolí školy o některé environmentální prvky

Pokračovali jsme ve vytváření nových environmentálních prvků v okolí školy. Pan školník se staršími žáky vyrobil nový kompostér z dřevěných palet a umístili ho vedle dřívě zakoupeného. Byl dobudován hmyzí domeček. Nově jsme osázeli bylinkový záhon. Vysázeli jsme plazivé druhy rostlin (věnovali rodiče), které měly pomoci vytvořit přirozenou ochranu proti větru kolem venkovního altánu pro terénní výuku. Bohužel letošní velmi suché léto rostliny nepřečkaly, nahradili jsme je dočasně rákosovým plotem. Žáci sledovali v rámci kroužku jednotlivá stadia vývoje motýlů, ty pak vypustili v blízkém okolí školy, vytypovali rostliny, které jsou vhodné pro motýli, plánujeme jejich výsadbu ve větším množství. Také provedli třídění a ošetření sazenic stromů, které vyrostly v areálu zahrady (lípa, bříza,…). Rostliny označili popiskami. Velkou zkušeností bylo i čištění lesa a výsadba, která proběhla ve spolupráci se zřizovatelem školy. Protože řešíme opakovaně problém s udržováním pořádku v prostoru zahrady, která je přístupná v odpoledních hodinách veřejnosti, starší žáci vyrobili venkovní dřevěný odpadkový koš.

Veřejnost jsme o realizaci celého projektu informovali prostřednictvím webových stránek školy, nástěnek ve škole i v obci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>