Historie školy

První škola ve Větrném Jeníkově byla zřízena v roce 1778 nákladem tehdejšího majitele panství rytíře Jana z Minetti. Byla to farní jednotřídní škola umístěná v domu číslo 74. V roce 1864 byla škola rozšířena na dvoutřídní, v roce 1891 zde byla zřízena třetí třída, čtvrtá třída byla otevřena ve školním roce 1893/94. Jeníkovským se v té době podařilo získat povolení ke stavbě nové obecné školy. Byla postavena roku 1895 architektem J. Ehrichem z Rozkoše na náklady 22 039 zlatých. V tehdejší době patřila k nejmodernějším venkovským školám v humpoleckém okrese. V roce 1922 byla v prvním patře budovy otevřena měšťanská škola, v budově bylo zřízeno 6 učeben a tělocvična. Škola pak byla od 1. září 1938 přeměněna na újezdní měšťanskou školu, do které docházely děti z Větrného Jeníkova, Velešova, Branišova, Kalhova, Šimanova, Zbinoh a Ústí. V této době měla škola 223 žáků.

 

Počátkem 60. let byla ve školních prostorách zřízena školní kuchyně a jídelna 3. – 5. třída byly provizorně přestěhovány do budovy čp.141 v zámku. V té době se již objevily problémy se statikou školy a všechny místnosti musely být podepřeny trámy. Tento havarijní stav volal po razantním řešení – vybudovat novou školu. Trvalo to však 10 let, než se jeníkovští dočkali souhlasu tehdejších správních orgánů. Výstavba pak probíhala v letech 1973-1975, slavnostní otevření nové ZDŠ bylo dne 18.10.1975 14.12. 1975 se jeníkovští naposledy rozloučili s 80 let starou budovou školy – tohoto památného dne byla zbourána odstřelem …

 

Novou základní školou již prošly generace místních dětí a rovněž děti z okolních obcí – Bílého Kamene, Zbinoh, Šimanova, Kalhova, Ústí, Zbilid a Dudína. V současné době navštěvuje ZŠ ve Větrném Jeníkově přibližně 132 žáků. Naše škola je velmi dobře hodnocena ve vzdělávacím procesu, disponuje vcelku moderním vybavením, umožňuje dětem seberealizaci v různých zájmových kroužcích.

 

V budově základní školy je také umístěna mateřská škola. V současné době je dvoutřídní a navštěvuje 40 dětí z Větrného Jeníkova a okolních obcí. První mateřská škola ve V. Jeníkově byla zřízena již v roce 1951. Jednotlivé třídy mateřské školy byly umístěny v provizorních prostorách. Do budovy ZŠ byla mateřská škola přestěhována počátkem 90. let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>