Objednávání a odhlašování obědů

Přihláška stravné

Objednávání a odhlašování obědů ve školní jídelně je třeba provést nejpozději do 7.20 hod. téhož dne:
a) osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny
b) telefonicky na č. 567 275 108
c) nově i přes e-mail: 
skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com