Projektový den 16. 11. 2016

Tento den jsme ve škole věnovali důležitým historickým událostem a etickému jednání. Každá třída si vybrala jedno téma.
1. tř.  Základy dobrých vztahů mezi lidmi
2.tř.  Jsme kamarádi
3.tř.  Komunikace citů
4.tř.  Třídní kolektiv
5. tř.  Planeta dětí
6. tř.  Egypt – starověk
7. tř.  Dobytí Ameriky
8. tř.  1989 – rok, který změnil svět
9. tř.  1989 – rok, který změnil svět
Jak naše práce probíhala vidíte na dalších fotografiích.

Fotogalerie k prohlédnutí zde