Kultura 2018-Den s dětskou knihou

Dne 26.11.2018 proběhl na Základní škole ve Větrném Jeníkově projekt
Den s dětskou knihou, který byl dalším stupínkem k rozvoji čtenářské
gramotnosti a byl spolufinancován z Fondu Vysočiny. Projekt realizovali
učitelé školy ve spolupráci se školní a obecní knihovnou. Na projekt
byli pozváni také rodiče, prarodiče, přátelé školy a žáci a učitelé z
čtenářské školy v Humpolci.

Celý den začal dvěma představeními
(tzv. scénickým čtením z knih pro děti) profesionálů, herců z projektu
LiStOVáNí – Kluk, co se koupal s piraňami a E-den
(http://www.listovani.cz/). Ty byly předstupněm k vlastní práci. Žáci i
dospělí si ve třídách v tzv. čtenářských dílnách sami četli knihy, které
si přinesli, a následně s nimi pracovali s využitím metod podporujících
čtenářství: povídali si o knihách, psali dopis hlavní postavě, tvořili
řetěz událostí nebo tzv. životabáseň, živé obrazy nebo ilustrace k
četbě, vše uzpůsobené věku a čtenářským schopnostem žáků. Nakonec žáci i dospělí prezentovali své knihy i v sousedních ročnících.

Smyslem celé akce byl rozvoj vědomého čtenářství, přiblížení současné
dětské literatury žákům i dospělým jinými formami. Důležitou roli hrál i
fakt, že se projekt stal společnou aktivitou různých generací.

Celá akce bude zaznamenána na prezentačním videu, které zpracují žáci a učitelé školy ve spolupráci s nahrávacím studiem.

S odstupem lze konstatovat, že se akce povedla, všichni měli dobrou
náladu (i občerstvení bylo zajištěno), a proto ji plánujeme zas.

Spolufinancováno z Fondu Vysočiny:

ID FV 02499.0054