Hodina pohybu navíc

Hodina pohybu navíc – 2017/2018
Naše škola se zapojila do projektu Hodina pohybu navíc (HPN), který organizuje a financuje MŠMT a potrvá od 1.9.2016 do 30.6.2018. V rámci projektu zajišťují učitelé tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. tř. v době, kdy jsou děti ve školní družině, jednu hodinu pohybové aktivity za týden navíc, tzn. že žáci v 1.- 3. tř. budou mít 2 hodiny TV + 1 HPN. Pro projekt je zpracovaná metodika, která se zaměřuje na rozvoj základních pohybových dovedností dětí a průpravu pro týmové míčové hry (fotbal, basketbal, volejbal, házená, ragby) a lední hokej (bruslení). Zařazení dětí do projektu je podmíněno souhlasem zákonných zástupců. V případě, že nebude naplněna kapacita žáky z 1. – 3. tř., mohou být do HPN zařazeni rovněž žáci 4. – 5. tř., kteří jsou zapsaní ve školní družině a žáci 1. – 3. tř., kteří nejsou přihlášeni k pravidelné činnosti ŠD. HPN bude probíhat po celý školní rok.

 

Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc“ pokračuje
Praha, 20. září 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo díky pozitivní zkušenosti a ohlasu o prodloužení pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ o další rok. V průběhu školního roku 2016/2017 jsou tak opět do programu zařazeni žáci 1. až 3. ročníků základních škol navštěvující školní družiny.

Program „Hodina pohybu navíc“ ověřuje revoluční metody, obsah, formy a organizaci práce pedagogických pracovníků v rámci pohybových aktivit školní družiny s přesahem do školních pohybových aktivit. Jde přitom o způsob práce s velkým počtem žáků tak, aby byli všichni stále zapojeni v pohybu, zároveň docházelo k individualizaci, a přitom měla hodina spád a určité tempo.

 

„Sportování dětí a mládeže považuji za velmi důležité, pro mě je to hlavní cíl, protože bez toho se nehneme dopředu. A takové projekty jsou jednou z cest, jak děti rozhýbat,“ řekla k pokusnému ověřování ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

 

 

 

Do pokračování pokusného ověřování bylo vybráno 350 škol včetně sto šedesáti již účastnících se v loňském školním roce. Zařazeny byly školy ze všech krajů České republiky a všech typů z hlediska jejich organizace, a to školy malotřídní, neúplně i úplně organizované. Žákům 1. až 3. tříd základních škol se budou ve školních družinách věnovat hodinu týdně odborně připraveni učitelé nebo trenéři. Program je otevřen i pro žáky nenavštěvující školní družinu. V případě nenaplněné kapacity se můžou do programu zapojit i žáci 4. nebo 5. tříd navštěvující školn& iacute; družiny.

 

Cílem pokusného ověřování je vytvoření, vydání a ověření metodiky pro pohybové aktivity ve školních družinách, ověření pozitivního ovlivňování rodičů žáků v oblasti pohybových aktivit dětí zapojených do programu, získání vyhodnotitelných dat o průběhu zavádění metodiky programu a v konečném důsledku příprava podkladů při rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do školních vzdělávacích programů školních družin.

Během pokusného ověřování se ve spolupráci s NIDV vytvoří akreditované programy pro pedagogické pracovníky a zároveň se vyškolí budoucí lektoři programu. Hlavním cílem programu je zkvalitnit a rozšířit nabídku pohybu pro všechny žáky základních a mateřských škol v České republice. MŠMT vyčlenilo na prodloužení pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ přes 30 milionů korun.