Fond Vysočina – Sportoviště 2015

Logo Fond Vysočiny
Postupná oprava tělocvičny probíhala již několik let. V letech 2012 – 2014 jsme postupně provedli několik velkých oprav, které řešily hygienické, bezpečnostní a energetické problémy tohoto prostoru (topení a vyměna podlahy v tělocvičně, obložení stěn a výměna oken v nářaďovně a kabinetu, výměna osvětlení). Zřizovatel zajistil výměnu oken a zateplení hlavní části tělocvičny. V roce 2015 jsme zateplili zeď nářaďovny a kabinetu, které jsou spojené s hlavní částí tělocvičny. Přes prostor nářaďovny a kabinetu docházelo k velkému úniku tepla a pronikání vlhkosti do vnitřních prostor. Vlhkost se ve větší míře dostávala i do hlavní, už opravené, části tělocvičny. Zateplení zdí nářaďovny včetně kabinetu bylo řešením tohoto problému. Zároveň jsme zabránili úniku tepla z tělocvičny a snížili tak náklady na vytápění. Oprava a zateplení zdi proběhla v době prázdnin ve spolupráci s odbornou firmou. Lešení potřebné k opravě zapůjčil zřizovatel, na úklidu po opravě se podíleli provozní zaměstnanci školy. Podařilo se nám tak zlepšit podmínky pro povinnou i volnočasovou sportovní činnost žáků školy i veřejnosti (rodiče, sportovní skupiny a kluby).
Fotogalerie k prohlédnutí zde