Fond Vysočina – Škola a okolí – místo pro realizaci EVVO

kraj-vysocina
Projekt jsme realizovali od září 2015 do října 2016. Zapojili se do něj všichni žáci školy (150) a většina učitelů (10).
Skládal se ze 3 částí – nakládání s odpady, přírodní zahrada, úspory energií.
Koordinaci celého projektu zajišťoval EVVO koordinátr školy, další 2 pedagogové se podíleli na koordinaci budování přírodní zahrady – zapojení dětí a dalších pedagogů, poradenství a konzultace s Ekoinfocentrem Jihlava.
Část úspory energií byla zaměřena na výměnu osvětlovacích těles ve dvou prostorách školy, kde bylo ještě staré osvětlení. Výměnu provedla odborná firma, žáci zpracovávali informace o úsporách v rámci výuky fyziky a při projektu Úspory v domácnosti a ve škole. V části nakládání s odpady jsme provedli obměnu nádob na třídění odpadů ve třídách, kam jsme pořídili nové modré nádoby na papír, nejčastější tříděný odpad ve škole. Opět jsme se zapojili do celostátní soutěže ve sběru papíru a hliníku. Ve škole jsme zrealizovali soutěž ve sběru tříděného odpadu (baterie, hliník, papír, víčka od PET lahví) a odměnili jsme nejlepší sběrače. Pro žáky všech ročníků byly zrealizovány workshopy s tematikou třídění a ukládání odpadů přiměřené jejich věku (druhy odpadů a jejich ukládání, vliv na životní prostředí, jak třídit ve škole i doma, jaderný odpad a bezpečnost).
Velkou část projektu tvořilo budování přírodní zahrady. Pokračovali jsme ve výsadbě rostlin v okolí školy, doplněny byly rostliny s jedlými plody, léčivky, popínavé rostliny u palisád, vyšší dřeviny. Vznikla nová stanoviště – jezírko, vřesoviště,vysoké záhony pro pěstování. V závěru proběhla certifikace zahrady na Přírodní zahradu, kterou využíváme pro výuku, je inspirací pro veřejnost a slouží jako místo relaxace pro děti z MŠ.
Projekt byl prezentován prostřednictvím webových stránek školy a školn í vývěsky.

Fotografie z projektu.