Pojďte s námi do kroužků


Detaily události

  • Datum:

kraj-vysocina
Fotodokumentace z akce pro rodiče a žáky „Pojďte s námi do kroužků“.

Akce byla podpořena krajem Vysočina.

Hodnocení projektu

Projekt Pojďte s námi do kroužků zrealizovala školní družina za pomoci vedoucích zájmových kroužků.
Cílem projektu bylo umožnit dětem i veřejnosti návštěvu školy v době po vyučování a nahlédnout do práce kroužků ve škole. Rodiče s dětmi si mohli vyzkoušet své schopnosti, strávit efektivně a společně čas po vyučování a prožít si turistickou vycházku při hledání skrytých keší v okolí Větrného Jeníkova. Celý projekt byl zaměřen na dvě odpolední akce, ve kterých mohli žáci a rodiče navštívit zájmové kroužky ve škole, do kterých žáci docházejí.
První odpoledne měli rodiče možnost zhlédnout, co jsou jejich děti v kroužcích schopny zvládnout a naopak mohli ukázat svým dětem, co umí oni. Rodiče se svými dětmi nahlédli do jednotlivých kroužků (pokusy, keramika, přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek,…), v tělocvičně si zasoutěžili ve sportovních disciplínách, v kuchyňce se občerstvili a na závěr si vyrobili upomínkový dárek (placku). Průvodci celým odpolednem byli žáci školního parlamentu.
Druhé odpoledne se žáci ŠD spolu s turistickým kroužkem seznámili s geoscaschingem, použitím navigačního systému GPS při hledání keší, dešifrovali zprávu o keši a vyrazili na turistickou vycházku „S GPS napříč Jeníkovem“. Na závěr všichni obdrželi placku „S GPS napříč Jeníkovem“ jako upomínkový předmět na pěkně prožité odpoledne.
Celý projekt se setkal s velkým ohlasem. Práci v kroužcích si vyzkoušelo 25 rodičů a 40 žáků, na turistickou vycházku vyrazilo i přes nepříznivé počasí 31 žáků.
O obou akcích byli rodiče informováni pomocí plakátů vyvěšených na školní vývěsce v obci, na vstupních dveřích ZŠ, na webových stránkách školy www.zsvj.cz, žáci ve třídách obdrželi pozvánky. Na všech plakátech a pozvánkách bylo rovněž uvedeno, že akce vznikla za podpory kraje Vysočina (poznámka a logo Kraje). V den akce bylo vyvěšeno zapůjčené logo Kraje u vstupu do školy.
Po skončení akcí jsme informovali veřejnost o průběhu akcí fotodokumentací na školní vývěsce v obci a na webových stránkách školy (fotodokumentace a logo Kraje). O výsledcích sportovního zápolení v tělocvičně jsme informovali žáky ve školní družině včetně předání cen. Věříme, že letošní akce by se mohla stát tradicí naší školy.
Další foto zde

[alpine-phototile-for-flickr src=“set“ uid=“112746795@N06″ sid=“72157675534081736″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“4″ size=“800″ num=“12″ highlight=“1″ curve=“1″ align=“center“ max=“100″]