Archiv 2017/2018: Úvodní stránka-aktuálně

AKTUÁLNĚ:

Začínáme v pondělí 3. 9. 2018:
2.-9. třída v pondělí 3.9.2018 v 7.15 ve třídě, konec vyučování 10.00 hod.
1. třída – v 8.00 slavnostní uvítání prvňáčků na úřadu městysu Větrný Jeníkov, odchod do školy, konec vyučování cca v 9.00 hod.

Další výuka:
4.9.2018 – 7.15-11.00 – 2.-9.tř. – projekt Naše třída – třídní učitelé.
11.00-12.00 – 2.-5.tř. – ŠD
7.15-9.00 – 1.tř.-ve třídě
9.15-12.00 – 1.tř.-ŠD

5.-7.9.2018 – výuka dle dopoledního rozvrhu, konec výuky ve 12.35.Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď telefonicky: 567 275 108, 731 495 156,

mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.
Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start v novém školním roce kolektiv Školní jídelny


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 27.8.2018 učitele/učitelku pro výuku převážně anglického jazyka na 1. i 2. stupni základní školy.

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků). Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz do 22.6.2018.

S případnými dotazy se obracejte každý den od 7.15 do 15.00 na tel. číslo: 567275106 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


 


Platby za školní pomůcky 2018/2019

Vybíráme peníze za pomůcky na školní rok 2018/2019 – buď hotově u třídních učitelů, nebo na účet školy 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno dítěte). Platby za sourozence lze zaplatit najednou
Termín splatnosti: 20. 6. 2018


Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019


Pozvánky na:
Akademii 2018
Výstup na Strážník 2018
Pozvánka na přednášku v MŠ-Čteme s nečtenáři


Zápis do 1. třídy
Termín zápisu do 1. třídy na školní rok 2018/2019 je v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
Zápis do ZŠ-plakát


Termín zápisu do Mateřské školy na školní rok 2018/2019 bude 3. května 2018.
Vyhlášení zápisu a kriteria pro přijetí dětí do MŠ
Žádost o přijetí


Ředitelské volno

Na den 30.4.2018 vyhlašuji na základě Zákona 561/2004 Sb. ředitelské volno pro žáky základní školy.
Školní družina, školní jídelna a mateřská škola budou v provozu dle potřeby.
Ve Větrném Jeníkově, 16.4.2018 RNDr. Blanka Vodová

ředitelka školy


Svačiny 2017/2018-II. pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin v druhé části školního roku 2017/2018. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Vzhledem k aktuální ceně potravin je cena za jednu svačinu pro všechny žáky vyšší a to 7,50 Kč.
Druhá platba za svačiny bude za období duben-červen 2018. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc leden-březen 2018. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 30. 4. 2018. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.


Platby za školní družinu 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za ŠD 2. pololetí – bud osobně do ŠD (donese žák nebo rodiče) nebo je pošlete na číslo účtu 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte: ŠD + jméno žáka/ů).
Termín splatnosti: 20. 2. 2018
Žáci obdrželi lístečky s částkou.
ŠD polední 250,- Kč
ŠD 350,-Kč

Platby za kroužky 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za kroužky na 2. pololetí 2017/2018 – buď hotově u vedoucích kroužků, nebo na účet školy 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno dítěte a název kroužku).
Termín splatnosti: 5.3.2018


Fotky- Vánoční dílny


KHS Jihlava, oddělení protiepidemické – informaci o preventivních opatřeních v souvislosti s vyšším výskytem příušnic v okrese Jihlava


Vážení rodiče i další strávníci, vzhledem k rychlému nárůstu cen potravin v posledním čtvrtletí jsme nuceni od 1.12.2017 navýšit stravné ve školní jídelně (viz. přiložená tabulka). Současné ceny byly platné již od roku 2012. Při stanovování cen oběda se jídelna řídí vyhláškou o školním stravování, která stanovuje maximální a minimální ceny a zařazení dětí a žáků do kategorií podle věku – viz. dokument
Stravné od 1. 12. 2017


FOTO Drakiáda 2017

FOTO Pojďte s námi do kroužků 2017
přihláška – doučování


Zápisový lístek do ŠD

Kroužky 2017/2018-seznam kroužků, přihláška
Hodina pohybu navíc


Obědy ve školní jídelně

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď:
telefonicky 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start do nového školního roku
kolektiv Školní jídelny


Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Desatero pro rodiče předškoláka


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 167 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 18,5 žáka na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>