Úvod

AKTUÁLNĚ:

Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 26.8.2019 učitele/učitelku 1. stupně na částečný úvazek.

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků). Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz do 19.8.2019

S případnými dotazy se obracejte v pracovní dny od 8.00 do 15.00 na tel. číslo:

605 270 337 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 26.8.2019 učitele/učitelku pro výuku převážně anglického, německého a českého jazyka na 2. stupni základní školy.

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků). Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz do 19.8.2019

S případnými dotazy se obracejte v pracovní dny od 8.00 do 15.00 na tel. číslo:

605 270 337 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.Prázdninový provoz školní družiny
Kriteria pro přijímání žáků do ŠD 2019/2020
Nabídka ŠD 2019-2020


soutěž Roto z Vysočiny
1. třída
Další fotky zde

Zápis do ZŠ na školní rok 2019/2020-přijatí žáci


Ples 2019-fotky


Výstup na Strážník


Seznam přijatých dětí dle registračních čísel
Vyhlášení zápisu do MŠ pro rok 2019/2020
Žádost o přijetí do MŠ pro rok 2019/2020


změny ve výuce a vyučujících:

datum změny vyučující předměty
11.3.2019 Mgr. Dana Šlechtová

Kon AJ 6,7

Kon AJ 8,9

25.3.2019 Mgr. Lucie Dohnalová

Inf 7

Inf 5

Inf 3 (1/2)

25.3.2019 Mgr. Barbora Schreková

D 6

D7

TV 4

TV 6,7 d

Inf 6

Inf 3 (1/2)

Změny ve výuce a vyučujících:

a) od 11.3.2019: Mgr. Dana Šlechtová – Konverzace AJ 6.,7. třída a Konverzace 8.,9. třída
b) od 25.3.2019: Mgr. Lucie Dohnalová – Informatika 5., 7. a 1/2 3. třídy a Mgr. Barbora Schreková – Dějepis 6. a 7. třída, Tělesná výchova 6. a 7. třída dívky a 4. třída, Informatika 6. a 1/2 3. třídy
c) od 22.3.2019 – za p. uč. Malcovou zastupuje p. uč.  Flekalová
d) od 1.4.2019 –  vyučuje p. uč. Hažmuková, 1. tř.
e) od 1.4.2019 – asistent pedagoga 2. st., za p. uč. Flekalovou zastupuje p. uč.   Kubíková


Zlatý ÁMOS 🙂

28.3.2019 – Mgr. Jiří Palán vyhrál Dětského Amose 2019

Rozhovor s Mgr. Jiřím Palánem – Český rozhlas Vysočina – zde

Mgr. Jiří Palán – Ámos Vysočiny 2019 – postoupil do finále – čtěte zde


Pozvánka na ples 2019
Upozorňujeme na změnu termínu – ples se koná v sobotu 30. března 2019 (původní termín pátek 29. března 2019).Přehled účtů pro placení:

– svačiny pro žáky  ZŠ (SRPDŠ): 1465580329/0800
– obědy pro žáky ZŠ: 181733931/0300 nebo 100008341/0800
– stravné a školné MŠ: 181733931/0300
– kroužky školy, sportovní kurzy (LVK, plavání…): 181733931/0300
– poplatek za ŠD: 181733931/0300


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 1.1.2019 učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ (úvazek 4h/týdně).

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků).
Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz.

S případnými dotazy se obracejte každý den od 7.15 do 15.00 na tel. číslo: 567275106 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


Ve dnech 1.-5.11.2018 proběhla v naší škole inspekce (ČŠI) – zpráva je k nahlédnutí na stránkách České školní inspekce.

Svačiny 2018/2019-I. a II. pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin v další části školního roku 2018/2019. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Vzhledem k aktuální ceně potravin je cena za jednu svačinu pro všechny žáky vyšší a to 7,50 Kč.
Další platba za svačiny bude za období leden – duben 2019. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc září-prosinec 2018. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 30. 1. 2019. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď telefonicky: 567 275 108, 731 495 156,

                mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
                osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.
Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start v novém školním roce kolektiv Školní jídelny

Obědy ve školní jídelně

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď:
telefonicky 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start do nového školního roku
kolektiv Školní jídelny


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 167 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 18,5 žáka na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.