Úvod

AKTUÁLNĚ:

Ředitelské volno

Na den 22. 11. 2019 vyhlašuji na základě Zákona 561/2004 Sb. ředitelské volno pro žáky základní školy.
Učitelé se zúčastní ve dnech 22. – 23. 11. 2019 Festivalu pedagogické inspirace v Praze.
Školní družina, školní jídelna a mateřská škola budou v provozu dle potřeby.

Ve Větrném Jeníkově
15.10.2019
RNDr. Blanka Vodová
ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 6. 1. 2020 uklízečku do mateřské školy na 1,5 hodiny denně. Pracovní doba od 16.00 do 17.30 hodin.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí učitelku MŠ Lenku Göthovou na telefonní číslo

731495155.


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme ihned učitele/učitelku pro výuku převážně anglického a českého jazyka na 2. stupni základní školy.

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace. Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz.

S případnými dotazy se obracejte v pracovní dny od 8.00 do 15.00 na tel. číslo:

567275106 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


Vánoční prázdninový provoz v MŠ


Fotky z Drakiády


Pozvánka na Listování 2019


ŠD 2019/2020 – 1. pololetí

Ve ŠD vybíráme peníze za ŠD 1. pololetí. Peníze mohou doručit žáci nebo rodiče do ŠD nebo je zaslat na číslo účtu 181 733 931 / 0300 . Ve zprávě pro příjemce uveďte: ŠD + jméno žáka/ů. Platba 350,- Kč za pololetí, termín splatnosti do 10. 10. 2018. Žáci navštěvující ŠD pouze do 13:15 hod. platí 250,- Kč. Ranní ŠD příplatek 50,- Kč a prodloužená ŠD (od 15:00 do 16:00 hod.) rovněž 50,- Kč.


Svačiny 2019/2020 1.pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin ve školním roce 2019/2020. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Cena za jednu svačinu je pro všechny žáky stejná i nadále 7,50 Kč.
Platba za svačiny bude na období září – prosince 2019. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc duben-červen 2019. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 31.10.2019.
Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.- 9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky jsou nad rámec svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 7.15 hodin ve škole.
Prvňáčky přivítáme v 8.00 hodin na úřadu městysu ve Větrném Jeníkově.

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď telefonicky: 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.
Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start v novém školním roce
kolektiv Školní jídelny


Kriteria pro přijímání žáků do ŠD 2019/2020
Nabídka ŠD 2019-2020
Školní klub 2019-2020
Zápisový lístek do ŠD

Prázdninový provoz školní družiny


soutěž Roto z Vysočiny
1. třída
Další fotky zde

Zápis do ZŠ na školní rok 2019/2020-přijatí žáci


Ples 2019-fotky


Výstup na Strážník


Seznam přijatých dětí dle registračních čísel
Vyhlášení zápisu do MŠ pro rok 2019/2020
Žádost o přijetí do MŠ pro rok 2019/2020Zlatý ÁMOS 🙂

28.3.2019 – Mgr. Jiří Palán vyhrál Dětského Amose 2019

Rozhovor s Mgr. Jiřím Palánem – Český rozhlas Vysočina – zde

Mgr. Jiří Palán – Ámos Vysočiny 2019 – postoupil do finále – čtěte zde
Přehled účtů pro placení:

– svačiny pro žáky  ZŠ (SRPDŠ): 1465580329/0800
– obědy pro žáky ZŠ: 181733931/0300 nebo 100008341/0800
– stravné a školné MŠ: 181733931/0300
– kroužky školy, sportovní kurzy (LVK, plavání…): 181733931/0300
– poplatek za ŠD: 181733931/0300


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 1.1.2019 učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ (úvazek 4h/týdně).

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků).
Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz.

S případnými dotazy se obracejte každý den od 7.15 do 15.00 na tel. číslo: 567275106 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


Ve dnech 1.-5.11.2018 proběhla v naší škole inspekce (ČŠI) – zpráva je k nahlédnutí na stránkách České školní inspekce.

Svačiny 2018/2019-I. a II. pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin v další části školního roku 2018/2019. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Vzhledem k aktuální ceně potravin je cena za jednu svačinu pro všechny žáky vyšší a to 7,50 Kč.
Další platba za svačiny bude za období leden – duben 2019. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc září-prosinec 2018. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 30. 1. 2019. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 167 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 18,5 žáka na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.