Objednávání a odhlašování obědů

Dne 27.9.2016 z důvodu přerušení dodávky el. energie bude provoz školní jídelny omezen. Oběd bude pouze polévka a balené pečivo. Výdej pro cizí strávníky proběhne už v 9.hod.

Přihláška stravné

Žáci, kteří budou odebírat obědy ve školní jídelně se musí vždy na začátku školního roku znovu nahlásit v kanceláři ŠJ a to telefonicky, mailem nebo osobně. Nejpozději 1.9.2016 do 7.30 hod.

Objednávání a odhlašování obědů ve školní jídelně je třeba provést nejpozději do 7.20 hod. téhož dne:
a) osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny
b) telefonicky na č. 567 275 108
c) nově i přes e-mail: 
skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com