Týdenní program na 2. týden 7.1.-11.1.2019

Týdenní program na 2. týden 7.1.-11.1.2019 PO- 1.hod – prodej vyřazených knih z knihovny – třídní učitelé VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ – suplování p. uč. Vojáček Út VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ – suplování p. uč. Vojáček ST- 2.+3.hod-4.tř.-knihovna-Benešová 13.15-14.45-9.tř.-náhradní termín konverzace Aj-přijdou s KonAj6/7-Šlechtová VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ – suplování p. uč. Vojáček ČT- VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ –…

Více

Týdenní program na 2. týden 7.1.-11.1.2019

Týdenní program na 2. týden 7.1.-11.1.2019 PO- 7.35-13.00-8.tř.-Exkurze SŠ stavební Jihlava-Ondrová 11.00-12.30-7.tř.-přednáška stolování (8.třída, kuchyŇKA)-Benešová 3.+4.hod-knihovna VJ 1.tř.-Hažmuková 8.00 – 15.00 – Tříkrálová sbírka ve větrném Jeníkově, 9. tř. , střídání skupinek během dne VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ – suplování p. uč. Vojáček Út 15.00-setkání rodičů-zástupců tříd (ve sborovně) 15.30-17.00-SRPDŠ 3.+4.hod-knihovna VJ 3.tř.-Hel VÝUKA VE 2.TŘÍDĚ…

Více

Týdenní program na 51. týden 17.12.2018-21.12.2018

Týdenní program na 51. týden 17.12.2018-21.12.2018 PO-7.50-12.00-9.tř.-Věda pro Alfreda, gymnazium Humpolec-Palán ÚT-7.35-11.10-9.tř.-DIOD Jihlava-Ondrová ST- ČT-7.15-9.00-výuka dle rozvrhu 9.15-11.00-zkouška v kostele 17.00-19.00-Vánoční koncert PÁ- 7.15-8.00-Besídka ve třídách 8.10-9.25-1.dílna 9.25-9.45-svačina 9.45-11.00-2.dílna po skončení 2.dílny-úklid tříd 11.00-oběd 1.-3.tř. 11.30-oběd 4.-6.tř. 11.45-oběd 7.-9.tř. SO-VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – výuka pokračuje od čtvrtka 3. 1. 2019 NE-VÁNOČNÍ PRÁZDNINY   Sh Helá Suplování…

Více

Týdenní program na 50. týden 10.12.2018-14.12.2018

Týdenní program na 50. týden 10.12.2018-14.12.2018 PO-5.+6.hod-spojení F9aPř9-Vodová, Tröstlová ÚT- ST-8.30-10.00-5.tř.-ZOO Jihlava-Bumbálková ČT- PÁ- 8.00-9.30-4.tř.-knihovna Jihlava-Šlechtová 3.+4.hod-5.tř.-knihovna VJ-Dohnalová,Palán SO- NE-   Sh Helá Suplování na týden 50. týden 10.12.2018-14.12.2018 Den Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Den Třída 1. 2. 3…

Více

Týdenní program na 49. týden 3.12.2018-7.12.2018

Týdenní program na 49. týden 3.12.2018-7.12.2018 PO- ÚT- ST- 7.15-12.30-9.tř.-Mikuláš (1.hod-příprava, 2.hod-MŠ, 3.hod-1.-3.tř., 4.hod-4.-6.tř., 5.hod-7.-8.tř., 6.hod-úklid)-Palán 8.10-9.10-1.-8.tř. Pernštejni (40,-Kč) ČT- PÁ- SO- NE-   Sh Helá Suplování na týden 49. týden 3.12.2018-7.12.2018 Den Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Den Třída…

Více

Týdenní program na 47. týden 19.11. 2018-23.11. 2018

Týdenní program na 47. týden 19.11. 2018-23.11. 2018 PO- 7.15-8.00-9.tř.-prezentace Gymnázium Humpolec-Palán ÚT- 7.00-11.00-3.tř.-Vrak Bar Jihlava-Helar 13.00-17.00-konzultace-slovní hodnocení ST- 7.00-11.00-4.tř.-Vrak Bar Jihlava-Šlechtová ČT- 7.00-12.00 – chlapci 8.a9.tř.-Florbal-Palán PÁ- 11.00-11.45-9.tř.- TRIVIS Jihlava-prezentace SO- NE-   Sh Helá Suplování na týden 47. týden 19.11. 2018-23.11. 2018 Den Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9…

Více

Týdenní program na 46. týden 12.11. 2018-16.11. 2018

Týdenní program na 46. týden 12.11. 2018-16.11. 2018 PO- od 8.00 – vánoční focení v ŠD – 1. stupeň 3.+4. hod – 1. tř. – knihovna VJ-Hažmuková ÚT- ST- 7.15-9.30-Vrak Bar 8.tř.-Ondrová 9.45-12.00-Vrak Bar 9.tř.-Palán ČT- 9.30-11.45-7.-9.tř.-Divadlo Aj v Jihlavě-Malcová, Tröstlová, Palán 8.00-8.55-6.tř. Inf6 -testování Dopravní výchova-Choutková PÁ- 9.15-10.00-6.tř. Inf6 -testování Dopravní výchova-Choutková SO- NE-…

Více

Týdenní program na 43. týden 22.10.2018-26.10.2018

Týdenní program na 43. týden 22.10.2018-26.10.2018 PO- 7.15-8.55-Výroba vlajek, příprava projektu-viz. rozpis sborovna 7.15-7.20-9.tř.-prezentace Manažerské akademie Jihlava 9.15-10.30-3.-9.tř. Chytré tělo, tělocvična, 1.-2.tř.-dle rozvrhu 10.30-10.55-Focení dronem, dvůr za školou 11.00-12.30-výuka dle rozvrhu, i odpolední vyučování ÚT- 8.30-10.00-6.tř.-ZOO Jihlava (odjezd 7.30, příjezd 11.15)-Tröstlová 8.15-8.30-logopedická depistáž-Satrapová ST-PROJEKTOVÝ DEN – viz. rozpis sborovna, odpolední výuka odpadá ČT-8.00-10.00-Setkání vých. poradců-Ondrová…

Více