Úvod

AKTUÁLNĚ:

Zápis do ZŠ
Desatero pro rodiče předškoláka
Zápis do MŠ
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Pozvánka na pochod ke Dni Země

Platba za svačiny v základní škole duben – červen 2017

Vážení rodiče,
platbu za svačiny na období duben – červen pro žáky základní školy máte možnost uhradit stejně jako v 1. čtvrtletí dvěma způsoby:
1. platebním příkazem na účet SRPDŠ vedený u České spořitelny č. ú. 1465580329/0800,  je to jiný účet než pro platbu kroužků a ŠD. Do poznámky uvádějte jméno dítěte, za které platíte, za sourozence je možné uhradit platbu jedním příkazem.
2. hotově u třídních učitelů
Přesnou částku k úhradě obdrželi žáci u třídních učitelů. Je v ní promítnuto vyúčtování odebraných svačin za leden – březen 2017, proto nemají všichni žáci stejnou částku
Odhlašování svačin na delší období můžou provést jen rodiče, nikoliv žáci sami, a to buď telefonicky, mailem nebo osobně ve školní jídelně, na stejných kontaktech jako u obědů.
Peníze uhraďte do 30.4.2017
Ve Větrném Jeníkově, 10. 4. 2017
RNDr. Blanka Vodová


Platba za kroužky pořádané školou – 2. pololetí

Vážení rodiče,
poplatek za kroužky pořádané školou za 2. pololetí školního roku 2016/2017 uhraďte prosím do 3.3.2017.
Jsou to tyto kroužky: kytara, flétna, zdravotní, angličtina (p.uč.Šlechtová), keramika, pokusy, fotbal, florbal, výtvarný kroužek, volejbal, gymnastika, přírodovědný.
Opět máte dvě možnosti platby:
* hotově u vedoucího kroužku
* na účet školy 181733931/0300, poplatek za více kroužků a za sourozence můžete poukázat jedním příkazem, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (dětí) a název kroužku (kroužků)
Poplatek za druhé pololetí se nemění, je to 250,- Kč. Doklad o vaší platbě vám v případě potřeby (zdravotní pojišťovna, váš zaměstnavatel,…) vyhotovíme v kanceláři školy.
O platbě za ostatní kroužky vás budou informovat jejich vedoucí.
Ve Větrném Jeníkově, 8.2.2017 RNDr. Blanka Vodová

Plavání MŠ předškoláci, 1. – 4. tř. ZŠ
Informace ke kurzu plavání najdete zde.
Tyto informace a přihlášku dostanou všichni žáci rovněž od svých třídních učitelů.

Informace k přijímacímu řízení
Podrobné a přehledné informace najdete na www.infoabsolvent.cz v kapitole Jak na to, Rady a doporučení.

Změna termínu zápisu do prvních tříd ZŠ 2017/2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu zápisu do prvních tříd ZŠ. Pokud máte „předškoláčka“, který by měl v září 2017 zahájit školní docházku, počítejte se zápisem v průběhu měsíce dubna 2017 /dříve probíhaly zápisu v lednu/. Budete – li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení PPP. Prosíme tedy, včas se  objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017.

Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

Týdenní program na týden 24. 4. 2017 – 28.4. 2017 (17. týden)
PO –
ÚT –10.45. – 13.30 – 10. plavání ( poslední) 1. – 4. tř. + předškoláci, p. uč. Dohnalová, Vojáček, Hažmuková, děti, které nepojedou na plavání, pokračují ve výuce podle rozvrhu (změny po dobu plavání)
13.00 – 17.00 – konzultace, slovní hodnocení 3. čtvrtletí
zahájení stahování testových dávek pro testování 9. tř.
ST – 7.30 – 12.00 ( sraz v Jihlavě 8. 00 ) – divadlo Aj, Diod Jihlava, žáci 8. + 9. tř., p. uč. Bumbálková + p.uč. Čiháková
ČT – 7.15 – 13.00 –  Štafetový pohár, Jihlava – 1. – 3. tř. (8 žáků), 4. – 5. tř. (8 žáků)
PÁ – žákovský parlament  – pro děti ve školní družině – Čarodějnice + kouzelné tvoření
SO –
NE –

Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.