Úvod

AKTUÁLNĚ:
Zápis do 1. třídy

Termín zápisu do 1. třídy na školní rok 2018/2019 je v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.


Platby za školní družinu 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za ŠD 2. pololetí – bud osobně do ŠD (donese žák nebo rodiče) nebo je pošlete na číslo účtu 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte: ŠD + jméno žáka/ů).
Termín splatnosti: 20. 2. 2018
Žáci obdrželi lístečky s částkou.
ŠD polední  250,- Kč
ŠD 350,-Kč

Platby za kroužky 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za kroužky na 2. pololetí 2017/2018 – buď hotově u vedoucích kroužků, nebo na účet školy 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte:  jméno dítěte a název kroužku).
Termín splatnosti: 5.3.2018


Pozvánka na přednášku-Problematika chování a prevence úrazů v předškolním a mladším školním věku


Svačiny 2017/2018-II. pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin v druhé části školního roku 2017/2018. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Vzhledem k aktuální ceně potravin je cena za jednu svačinu pro všechny žáky vyšší a to 7,50 Kč. Druhá platba za svačiny bude za období leden-březen 2018. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc září-prosinec 2017. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 30. 1. 2018. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.


Fotky- Vánoční dílny


Pozvánka na přednášku – SETKÁNÍ S PSYCHOLOŽKOU – když dítě neposlouchá


KHS Jihlava, oddělení protiepidemické – informaci o preventivních opatřeních v souvislosti s vyšším výskytem příušnic v okrese Jihlava


Vážení rodiče i další strávníci, vzhledem k rychlému nárůstu cen potravin v posledním čtvrtletí jsme nuceni od 1.12.2017 navýšit stravné ve školní jídelně (viz. přiložená tabulka). Současné ceny byly platné již od roku 2012. Při stanovování cen oběda se jídelna řídí vyhláškou o školním stravování, která stanovuje maximální a minimální ceny a zařazení dětí a žáků do kategorií podle věku – viz. dokument
Stravné od 1. 12. 2017


Suplování a týdenní program


FOTO Drakiáda 2017
FOTO Pojďte s námi do kroužků 2017
přihláška – doučování


Zápisový lístek do ŠD

Kroužky 2017/2018-seznam kroužků, přihláška
Hodina pohybu navíc


Obědy ve školní jídelně

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď:
telefonicky 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start do nového školního roku
kolektiv Školní jídelny


Nabídka práce – asistent
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov přijme od 1. září 2017 asistenta pedagoga do mateřské školy.
Úvazek: 4 hodiny denně
Požadujeme:

– minimálně středoškolské vzdělání pedagogického směru
– středoškolské vzdělání s maturitou
– kurz pro asistenta pedagoga
Bližší informace podá Lenka Göthová, tel. 721359473.


Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Desatero pro rodiče předškoláka


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 167 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 18,5 žáka na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.