Úvod

AKTUÁLNĚ:

Vybíráme peníze za ŠD 2. pololetí.
Doneste prosím peníze buď do ŠD (donese žák nebo rodiče) nebo je pošlete na
číslo účtu 181733931 / 0300 a ve zprávě pro příjemce uveďte:
ŠD + jméno žáka/ů.
2. pololetí 350,- Kč za ŠD (odpolední ŠD) nebo 250,-Kč (polední ŠD).
Termín splatnosti do 1. 3. 2017.
Každý žák ve škole obdržel lísteček s částkou.

Pozvánka na pochod ke Dni Země

Platba za kroužky pořádané školou – 2. pololetí
Vážení rodiče,
poplatek za kroužky pořádané školou za 2. pololetí školního roku 2016/2017 uhraďte prosím do 3.3.2017.
Jsou to tyto kroužky: kytara, flétna, zdravotní, angličtina (p.uč.Šlechtová), keramika, pokusy, fotbal, florbal, výtvarný kroužek, volejbal, gymnastika, přírodovědný.
Opět máte dvě možnosti platby:
* hotově u vedoucího kroužku
* na účet školy 181733931/0300, poplatek za více kroužků a za sourozence můžete poukázat jedním příkazem, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (dětí) a název kroužku (kroužků)
Poplatek za druhé pololetí se nemění, je to 250,- Kč. Doklad o vaší platbě vám v případě potřeby (zdravotní pojišťovna, váš zaměstnavatel,…) vyhotovíme v kanceláři školy.
O platbě za ostatní kroužky vás budou informovat jejich vedoucí.
Ve Větrném Jeníkově, 8.2.2017 RNDr. Blanka Vodová

Plavání MŠ předškoláci, 1. – 4. tř. ZŠ
Informace ke kurzu plavání najdete zde.
Tyto informace a přihlášku dostanou všichni žáci rovněž od svých třídních učitelů.

Informace k přijímacímu řízení
Podrobné a přehledné informace najdete na www.infoabsolvent.cz v kapitole Jak na to, Rady a doporučení.

Platba za svačiny v základní škole v roce 2017
Vážení rodiče,
na základě dlouhodobějších požadavků Školské rady, SRPDŠ a také přání samotných rodičů bude od ledna 2017 nově možné platit svačiny pro žáky základní školy i platebním příkazem na účet SRPDŠ vedený u České spořitelny č.ú. 1465580329/0800.
Z organizačních důvodů (malá výše měsíčních plateb) budou platby za svačiny zálohové vždy na 3 měsíce dopředu. První platba na měsíce leden, únor, březen (cca 300,- Kč/ dítě) tedy proběhne od 4.1. do 16.1.2017. Při platbě uvádějte do poznámky příjmení žáka či žáků. Platby za sourozence, kteří navštěvují základní školu, je možné platit současně jedním převodem.I nadále trvá možnost platit jako dosud svačiny hotově u třídních učitelů, kteří předají peníze SRPDŠ (p. Pudilové, která svačinky pro žáky připravuje). I pro platbu v hotovosti platí, že je to platba zálohová na 3 měsíce (leden, únor, březen).Vyúčtování odhlášených svačin za rok 2016 bude promítnuto v první zálohové platbě v lednu. Přesnou výši zálohy vám oznámíme na začátku ledna 2017.Odhlašování svačin na delší období můžou provést jen rodiče, nikoliv žáci sami, a to buď telefonicky, mailem nebo osobně ve školní jídelně, na stejných kontaktech jako u obědů.

Změna termínu zápisu do prvních tříd ZŠ 2017/2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu zápisu do prvních tříd ZŠ. Pokud máte „předškoláčka“, který by měl v září 2017 zahájit školní docházku, počítejte se zápisem v průběhu měsíce dubna 2017 /dříve probíhaly zápisu v lednu/. Budete – li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení PPP. Prosíme tedy, včas se  objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017.

Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

Týdenní program na týden 27. 2. 2017 – 3.3.2017 (9. týden)
PO – 7.30 – 8.30 – divadlo Vikingové – 1. – 9. tř.
ÚT – 10.45 – 13.30 – 2. plavání – 1. – 4. tř. + předškoláci, p. uč. Dohnalová, Vojáček, peníze za plavání odevzdejte prosím třídním učitelům děti, které nepojedou na plavání, pokračují ve výuce podle rozvrhu (změny po dobu plavání)
ST – poslední den na odevzdání přihlášek na SŠ – žáci 9. tř.
ČT –
PÁ – 7.00 – 12.25 – okresní kolo basketbalu, děvčata – 8. – 9. tř., p.uč. Dohnalová
SO – odjezd na LVK, Janské Lázně, hotel Siréna – 6. – 9. tř. (přihlášených 19 žáků), p.uč. Helar, p.uč.
NE – LVK

Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.