Úvod


AKTUÁLNĚ:

Suplování a týdenní program


Pozvánka na Drakiádu 2017
Pojďte s námi do kroužků 2017


Ředitelské volno

Na den 29.9.2017 vyhlašuji na základě Zákona 561/2004 Sb. ředitelské volno pro žáky základní školy.
Školní družina, školní jídelna a mateřská škola budou v provozu dle potřeby.

Ve Větrném Jeníkově,
20.9.2017
RNDr. Blanka Vodová
ředitelka školy


Výběrové řízení – učitelka MŠ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelka mateřské školy. Nástup od 1. 11. 2017, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 10. 2018 (poté možnost prodloužení na dobu neurčitou).
Požadujeme:
• odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
• trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• kladný vztah k dětem
• spolehlivost a zodpovědnost
K žádosti doložte strukturovaný životopis včetně přehledu o průběhu předchozích zaměstnání a zasílejte do 6. 10. 2017 na email vetrnyjenikov@volny.cz nebo poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace, Větrný Jeníkov 171, 588 42. Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru.


Zápisový lístek do ŠD
Kroužky 2017/2018-seznam kroužků, přihláška
Hodina pohybu navíc


Svačiny 2017/2018

Vážení rodiče,
přinášíme Vám první informace o platbách a organizaci svačin ve školním roce 2017/2018. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně Cena za jednu svačinu je pro všechny žáky stále 6,50 Kč. Vzhledem k aktuální ceně potravin může dojít k navýšení ceny svačin nejdříve od ledna 2018. První platba za svačiny bude za období září-prosinec 2017. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc duben-červen 2017. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. termín na zaplacení svačin je do 30. 9. 2017. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je budew také paní kuchařka během svačin.


Obědy ve školní jídelně
Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď:
telefonicky 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start do nového školního roku
kolektiv Školní jídelny


Nabídka práce – asistent
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov přijme od 1. září 2017 asistenta pedagoga do mateřské školy.
Úvazek: 4 hodiny denně
Požadujeme:

– minimálně středoškolské vzdělání pedagogického směru
– středoškolské vzdělání s maturitou
– kurz pro asistenta pedagoga
Bližší informace podá Lenka Göthová, tel. 721359473.


Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Desatero pro rodiče předškoláka


Změna termínu zápisu do prvních tříd ZŠ 2017/2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu zápisu do prvních tříd ZŠ. Pokud máte „předškoláčka“, který by měl v září 2017 zahájit školní docházku, počítejte se zápisem v průběhu měsíce dubna 2017 /dříve probíhaly zápisu v lednu/. Budete – li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení PPP. Prosíme tedy, včas se  objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017.

Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.