Úvod

AKTUÁLNĚ:


Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace přijme od 27.8.2018 učitele/učitelku pro výuku převážně anglického jazyka na 1. i 2. stupni základní školy.

Požadujeme splnění odborné kvalifikace dle ust. § 7,8 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících, dále vyžadujeme kladný vztah k dětem a chuť se dále vzdělávat. Nabízíme příjemné prostředí, práci v tvůrčím kolektivu, možnost další seberealizace (např. vedení zájmových aktivit – kroužků). Zájemci, zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a s motivačním dopisem na vetrnyjenikov@ volny.cz do 22.6.2018.

S případnými dotazy se obracejte každý den od 7.15 do 15.00 na tel. číslo: 567275106 – RNDr. Blanka Vodová, ředitelka školy.


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelka mateřské školy. Nástup od 27. 8. 2018, pracovní smlouva na dobu určitou, (poté možnost prodloužení na dobu neurčitou).

Požadujeme:

  • odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
  • kladný vztah k dětem
  • spolehlivost a zodpovědnost

Zájemci zasílejte svůj životopis s kopiemi dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů a motivačním dopisem do 22. 6. 2018 na email vetrnyjenikov@volny.cz nebo poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace, Větrný Jeníkov 171, 588 42. Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru.


Platby za školní pomůcky 2018/2019
Vybíráme peníze za pomůcky na školní rok 2018/2019 – buď hotově u třídních učitelů, nebo na účet školy 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte:  jméno dítěte). Platby za sourozence lze zaplatit najednou
Termín splatnosti: 20. 6. 2018


Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019


Pozvánky na:
Akademii 2018
Výstup na Strážník 2018
Pozvánka na přednášku v MŠ-Čteme s nečtenáři


Zápis do 1. třídy
Termín zápisu do 1. třídy na školní rok 2018/2019 je v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
Zápis do ZŠ-plakát


Termín zápisu do Mateřské školy na školní rok 2018/2019 bude 3. května 2018.
Vyhlášení zápisu a kriteria pro přijetí dětí do MŠ
Žádost o přijetí


Ředitelské volno

Na den 30.4.2018 vyhlašuji na základě Zákona 561/2004 Sb. ředitelské volno pro žáky základní školy.
Školní družina, školní jídelna a mateřská škola budou v provozu dle potřeby.
Ve Větrném Jeníkově, 16.4.2018 RNDr. Blanka Vodová

ředitelka školy


Svačiny 2017/2018-II. pololetí

Vážení rodiče,
přinášíme Vám informace o platbách a organizaci svačin v druhé části školního roku 2017/2018. Svačiny i nadále připravujeme ve spolupráci se SRPDŠ a stará se o ně p. Pudilová. Děti svačiny dostávají o velké přestávce ve školní jídelně. Vzhledem k aktuální ceně potravin je cena za jednu svačinu pro všechny žáky vyšší a to 7,50 Kč.
Druhá platba za svačiny bude za období duben-červen 2018. Přesnou částku k úhradě se žáci dozví od svého třídního učitele. V této částce jsou odečtené svačiny odhlášené za měsíc leden-březen 2018. Platbu proveďte hotovostně u třídního učitele nebo na účet č. 1465580329/0800 (jiný, než u obědů). Do poznámky je nutno uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu za sourozence je možné hradit dohromady. Termín na zaplacení svačin je do 30. 4. 2018. Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Každý žák ZŠ 1.-9. třídy dostane bezplatně 1x za týden 1 ks ovoce nebo zeleniny a 1x mléčný výrobek – tyto výrobky nejsou součástí svačin. Vydávat je bude také paní kuchařka během svačin.


Platby za školní družinu 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za ŠD 2. pololetí – bud osobně do ŠD (donese žák nebo rodiče) nebo je pošlete na číslo účtu 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte: ŠD + jméno žáka/ů).
Termín splatnosti: 20. 2. 2018
Žáci obdrželi lístečky s částkou.
ŠD polední  250,- Kč
ŠD 350,-Kč

Platby za kroužky 2. pololetí 2017/2018
Vybíráme peníze za kroužky na 2. pololetí 2017/2018 – buď hotově u vedoucích kroužků, nebo na účet školy 181733931/0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte:  jméno dítěte a název kroužku).
Termín splatnosti: 5.3.2018


Fotky- Vánoční dílny


KHS Jihlava, oddělení protiepidemické – informaci o preventivních opatřeních v souvislosti s vyšším výskytem příušnic v okrese Jihlava


Vážení rodiče i další strávníci, vzhledem k rychlému nárůstu cen potravin v posledním čtvrtletí jsme nuceni od 1.12.2017 navýšit stravné ve školní jídelně (viz. přiložená tabulka). Současné ceny byly platné již od roku 2012. Při stanovování cen oběda se jídelna řídí vyhláškou o školním stravování, která stanovuje maximální a minimální ceny a zařazení dětí a žáků do kategorií podle věku – viz. dokument
Stravné od 1. 12. 2017


FOTO Drakiáda 2017

FOTO Pojďte s námi do kroužků 2017
přihláška – doučování


Zápisový lístek do ŠD

Kroužky 2017/2018-seznam kroužků, přihláška
Hodina pohybu navíc


Obědy ve školní jídelně

Upozorňujeme rodiče žáků ZŠ, že je třeba žáky na začátku nového školního roku znovu přihlásit ke stravování.
A to buď:
telefonicky 567 275 108, 731 495 156,
mailem: skolni.jidelna.vjenikov@gmail.com
osobně v kanceláři ŠJ
nejpozději v daný den do 7.20 hodin.

Rovněž upozorňujeme, že z důvodu naplnění kapacity školní kuchyně, nepřijímáme nové cizí strávníky.
Děkujeme a přejeme šťastný start do nového školního roku
kolektiv Školní jídelny


Nabídka práce – asistent
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov přijme od 1. září 2017 asistenta pedagoga do mateřské školy.
Úvazek: 4 hodiny denně
Požadujeme:

– minimálně středoškolské vzdělání pedagogického směru
– středoškolské vzdělání s maturitou
– kurz pro asistenta pedagoga
Bližší informace podá Lenka Göthová, tel. 721359473.


Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Desatero pro rodiče předškoláka


Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 167 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 18,5 žáka na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.