Úvod

AKTUÁLNĚ:

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:
V době hlavních prázdnin od 1. 7. do 25. 8. 2017 bude školní družina uzavřena. Provoz školní družiny bude zahájen v pondělí 28. 8. 2017.

Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov přijme od 1. září 2017 asistenta pedagoga do mateřské školy.
Úvazek: 4 hodiny denně
Požadujeme:

– minimálně středoškolské vzdělání pedagogického směru
– středoškolské vzdělání s maturitou
– kurz pro asistenta pedagoga
Bližší informace podá Lenka Göthová, tel. 731495155

Žáci přijatí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Desatero pro rodiče předškoláka
Zápis do MŠ
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Přijaté děti do MŠ podle registračních čísel
Platba za svačiny v základní škole duben – červen 2017

Vážení rodiče,
platbu za svačiny na období duben – červen pro žáky základní školy máte možnost uhradit stejně jako v 1. čtvrtletí dvěma způsoby:
1. platebním příkazem na účet SRPDŠ vedený u České spořitelny č. ú. 1465580329/0800,  je to jiný účet než pro platbu kroužků a ŠD. Do poznámky uvádějte jméno dítěte, za které platíte, za sourozence je možné uhradit platbu jedním příkazem.
2. hotově u třídních učitelů
Přesnou částku k úhradě obdrželi žáci u třídních učitelů. Je v ní promítnuto vyúčtování odebraných svačin za leden – březen 2017, proto nemají všichni žáci stejnou částku
Odhlašování svačin na delší období můžou provést jen rodiče, nikoliv žáci sami, a to buď telefonicky, mailem nebo osobně ve školní jídelně, na stejných kontaktech jako u obědů.
Peníze uhraďte do 30.4.2017
Ve Větrném Jeníkově, 10. 4. 2017
RNDr. Blanka Vodová

Změna termínu zápisu do prvních tříd ZŠ 2017/2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu zápisu do prvních tříd ZŠ. Pokud máte „předškoláčka“, který by měl v září 2017 zahájit školní docházku, počítejte se zápisem v průběhu měsíce dubna 2017 /dříve probíhaly zápisu v lednu/. Budete – li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení PPP. Prosíme tedy, včas se  objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017.

Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

Týdenní program na týden 19. 6. 2017 – 23. 6. 2017 (25. týden)
PO – 8.15 – 12.45 – dopravní hřiště – 4. tř., p.uč. Šlechtová
ÚT –
ST – 13.00 – 15.30 – pedagogická rada, 2. pololetí
ČT – třídní výlety – 1., 2., 6., 7.,8.,9. tř.
PÁ – třídní výlety – 3.,4.,6., 7., 8., 9. tř.
SO –
NE –

Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.