Úvod

AKTUÁLNĚ:

Volná místa v MŠ
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov oznamuje, že je možné z důvodu volné kapacity mateřské školy (4 volná místa) přijmout Vaše dítě k docházce do MŠ. Pokud máte zájem, dostavte se (nejlépe po telefonické domluvě) i s dítětem do mateřské školy, kde dostanete potřebné tiskopisy. Žádost je možné si stáhnout zde. Společně s žádostí je třeba přinést originál rodného listu dítěte a občanský průkaz žadatele k doložení trvalého pobytu. Případné informace poskytne vedoucí učitelka MŠ L. Göthová na tel. čísle 731495155.

Informace pro veřejnost – Červená stužka
   Naše škola se i tento rok opakovaně zapojila mezi základní a střední školy, které se účastní veřejné sbírky Červená stužka, jejíž výtěžek je věnovaný boji proti HIV a AIDS. Škola tím pomůže nejen vybrat finanční prostředky na boj proti HIV a AIDS, ale zároveň aktivním zapojením žáků vytváří prostor pro prevenci – žáci své znalosti získané besedou s lektorem České společnosti AIDS pomoc tak mohou využít při vlastním rozhodování a jednání, předávat je dál svých vrstevníkům, rodině.
V naší škole sbírka proběhne v pátek 6.1.2017, v okolních obcích pak o víkendu 7. a 8. ledna 2017. Provedou ji žáci 8. tř., kteří budou vybaveni plnou mocí a zapečetěnou taškou se znakem Červené stužky. Vybrané peníze budou předány na sbírkový fond.
Podrobné informace najdete na stránkách www.cervenastuzka.cz

PF 2107

PF 2107

Platba za svačiny v základní škole v roce 2017
Vážení rodiče,
na základě dlouhodobějších požadavků Školské rady, SRPDŠ a také přání samotných rodičů bude od ledna 2017 nově možné platit svačiny pro žáky základní školy i platebním příkazem na účet SRPDŠ vedený u České spořitelny č.ú. 1465580329/0800.
Z organizačních důvodů (malá výše měsíčních plateb) budou platby za svačiny zálohové vždy na 3 měsíce dopředu. První platba na měsíce leden, únor, březen (cca 300,- Kč/ dítě) tedy proběhne od 4.1. do 16.1.2017. Při platbě uvádějte do poznámky příjmení žáka či žáků. Platby za sourozence, kteří navštěvují základní školu, je možné platit současně jedním převodem.I nadále trvá možnost platit jako dosud svačiny hotově u třídních učitelů, kteří předají peníze SRPDŠ (p. Pudilové, která svačinky pro žáky připravuje). I pro platbu v hotovosti platí, že je to platba zálohová na 3 měsíce (leden, únor, březen).Vyúčtování odhlášených svačin za rok 2016 bude promítnuto v první zálohové platbě v lednu. Přesnou výši zálohy vám oznámíme na začátku ledna 2017.Odhlašování svačin na delší období můžou provést jen rodiče, nikoliv žáci sami, a to buď telefonicky, mailem nebo osobně ve školní jídelně, na stejných kontaktech jako u obědů.

Změna termínu zápisu do prvních tříd ZŠ 2017/2018
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na změnu termínu zápisu do prvních tříd ZŠ. Pokud máte „předškoláčka“, který by měl v září 2017 zahájit školní docházku, počítejte se zápisem v průběhu měsíce dubna 2017 /dříve probíhaly zápisu v lednu/. Budete – li pro své dítě žádat odklad školní docházky, k zápisu byste měli přinést kromě své žádosti a doporučení dětského lékaře také doporučení PPP. Prosíme tedy, včas se  objednejte, a to nejlépe již v měsících leden až únor 2017.

Můžete volat na podatelnu /p. Vrbková,Dis., tel. 567572416/, kde Vám sociální pracovnice sdělí bližší informace o předškolním vyšetření.

Oznamujeme Vám, že MŠ Větrný Jeníkov bude od 23.12. 2016 do 2.1. 2017 uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. Provoz bude zahájen v úterý 3.1. 2017.

Týdenní program na týden 9.1.2017 – 13.1.2017 (2. týden)

PO – 
Vážení rodiče, kdo ještě nestihl zaplatit svačiny pro žáky ZŠ, prosíme o úhradu buď hotově u třídních učitelů nebo na účet SRPDŠ u České spořitelny č.ú. 1465580329/0800. Děkujeme

ÚT

ST

ČT

PÁ – 
7.35 – 10.50 – 3. třída + p. uč. Hažmuková – knihovna Jihlava

SO

NE

Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.