Úvod

AKTUÁLNĚ:

Předběžná nabídka kroužků na školní rok 2016/2017

11. května 2016 – Den boje proti rakovině
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. tř. ZŠ pro šk. r. 2016/2017
Výsledky přijímacího řízení MŠ-seznam přijatých dětí dle registračních čísel

Týdenní program na týden 27. 6. 2016 – 1. 7. 2016 (26. týden)
Po – odevzdávání učebnic, úklid tříd – 1. – 9.tř.
Út –  vydávání učebnic pro další školní rok – 1. – 8. tř., úklid
8. 00 – 13.00 – Věda nejen pro Alfréda, přírodovědná soutěž pro žáky 3. – 9. tř., pořádá Gymnázium Humpolec – 20 dětí 
St – sebehodnocení, zpracování portfolia – žáci – 1. – 9. tř.,  závěrečné setkání všech žáků a učitelů, sportovní utkání 9. tř. – učitelé
Čt –  7.15 – 8.00 – předávání vysvědčení ve třídách, slavnostní špalír pro vycházející žáky – 1.-8. tř.
8.00 – 9.00 – slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tř. – učitelé, p. starostka, rodiče, obřadní síň městysu Větrný Jeníkov
Pá – prázdniny
So –
Ne –

Prázdninový provoz MŠ Větrný Jeníkov červenec a srpen 2016
1.7. – 15.7. 2016 – provoz bez omezení – 6.00 – 16.00 hodin
18.7. – 24.8. 2016 – MŠ uzavřena
25.8. – 31.8. 2016 – provoz bez omezení – 6.00 – 16.00 hodin

Naše škola již třetí školní rok pracuje s dětmi s logopedickými problémy od mateřské školy až po žáky 9. tř. Aby náš projekt mohl pokračovat i v roce 2015, zapojili jsme se do výzvy MŠMT v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Něco o nás:

Škola je umístěna uprostřed vesnice mimo hlavní komunikaci v klidném prostředí. Spádový obvod školy zahrnuje vesnice z širokého okolí: Dudín, Zbilidy, Ústí, Kalhov, Šimanov, Branišov, Zbinohy, Šipnov, Krasoňov a Bílý Kámen. Celková kapacita školy je 250 žáků, kapacita školní družiny je 50 žáků. Školu v tomto roce navštěvuje 144 žáků, což činí v devíti ročnících po jedné třídě průměr 16 žáků na třídu.

Učitelé a žáci se účastní různých kulturních a sportovních akcí v Jihlavě, dále také sportovních a vědomostních soutěží, navštěvují městskou knihovnu, divadlo, bazén či dopravní hřiště.

Součástí subjektu je i školní družina a také mateřská škola, která pracuje podle svého vzdělávacího programu a je umístěna v samostatném křídle budovy.